Przeskocz do treści

O nas

Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. jest spółką celową dedykowaną do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nr. projektu POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17

Tytuł Projektu

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie hrubieszowskim.

Cele Projektu

Celem ogólnym projektu jest zrealizowanie inwestycji na terenie powiatu hrubieszowskiego w całości zgodnej z wymaganiami zawartymi w dokumentacji do drugiego naboru Działania 1.1 POPC. Planowane cele szczegółowe są następujące:1. Podłączenie 43 jednostek oświatowych łączem światłowodowym o przepustowości minimum 100 Mb/s i wymaganych parametrach jakościowych (jitter, delay, packet loss) 2. Wyposażenie jednostek oświatowych zgodnie z wymaganiami w tym w urządzenia aktywne CPE i AP 3. Uruchomienie Punkty Wymiany Ruchu (PWR) wraz zapewnieniem pojemności Operatora Korzystającego 4. Instalacja i konfiguracja 25 Węzłów Sieci Dostępowej (WSD) wyposażonych m.in. w urządzenia dostępowe OLT 5 Zapewnienie pokrycia dla co najmniej 12317 gospodarstw domowych na terenie ww. powiatu z przepustowością minimalną 100 Mb/s 6. Zapewnienie przepustowości w poszczególnych segmentach sieci przepustowości zgodnej z wymaganiami.

Planowane efekty Projektu

Projekt realizowany przez Wnioskodawcę przyniesie szereg wymiernych, pozytywnych efektów dla jednostek oświatowych i mieszkańców obszaru objętego projektem oraz dla Wnioskodawcy i innych operatorów korzystających (OK) z wybudowanej infrastruktury. W wyniku inwestycji 43 jednostki oświatowe na terenie powiatu hrubieszowskiego uzyskają dostęp do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednostki oświatowe zostaną dodatkowo wyposażone w urządzenia CPE i AP, które umożliwią korzystanie z szerokopasmowego dostępu do internetu. Poprzez budowę 310 km linii światłowodowej w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s znajdzie się 4764 gospodarstw domowych. W wyniku budowy 450 sektorów radiowej sieci dostępowej w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s znajdzie się 7553 gospodarstw domowych. Ogółem w zasięgu sieci o przepustowości 100 Mb/s znajdzie się 12317 gospodarstw domowych. Wnioskodawca uzyska możliwość świadczenia szeregu usług na obszarze powiatu hrubieszowskiego: dzierżawa infrastruktury na rzecz operatora sieci oświatowej i operatorów korzystających, hurtowy dostęp do transmisji danych i internetu, dzierżawa włókien, dzierżawa pól antenowych i inne. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca w sposób zasadniczy zwiększy swoje zasoby infrastrukturalne. Nastąpi zwiększenie zatrudnienia – wstępnie planowane o 3 etaty. Małe podmioty telekomunikacyjne i jednostki samorządowe z terenu powiatu hrubieszowskiego zyskają dostęp do zasobów, dzięki, którym będą mogły rozwijać własne sieci szerokopasmowe – szczególnie na terenie małych miejscowości. Rozbudowanie sieci szerokopasmowej na terenie ww. powiatu będzie istotnym czynnikiem dla wyrównywania szans rozwojowych mieszkańców obszaru Polski Wschodniej.

Całkowita wartość projektu wynosi 69 474 489,75 złotych

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 47 857 826,25 złotych


Historia

Działamy w branży telekomunikacyjnej na terenie Hrubieszowa i okolicy już od lat 90- tych. W tamtych czasach jeszcze  jako odrębne konkurujące ze sobą podmioty gospodarcze, dzisiaj znane jako jedna firma: Hrubieszowska Telewizja Kablowa S.C. Migas Waldemar, Sanek Bogusław, Szerment Michał, Bajurka Cezary. Nasza skuteczność na rynku telekomunikacyjnym sprawiła, że miasto Hrubieszów jest prawie pozbawione tzw. białych plam w dostępie do Internetu. Świadczymy usługi dostępu do internetu, usługi telewizji cyfrowej, telefonii IP i transmisji danych. Na początku rok 2018 zakończyliśmy proces zakupu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po zmianach jej nazwa brzmi Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. a jej skład właścicielski odpowiada proporcjom udziałów w Spółce Cywilnej. Właśnie ten podmiot stanowi spółkę celową dedykowaną do realizacji projektu POPC.